Az utolsó huszárroham

Minden legenda véget ér egyszer. A II. világháború idejére úgy tűnt, a huszárok diadalmas története mindörökre véget ért. A modern hadviselésben nincs már rájuk szükség.

Lovasroham a páncélozott járművek, a tankok korában? Ugyan már, őrültség. A lengyel lovasság se ment sokra 1939-ben a Wehrmacht páncélosaival szemben. Kár volt azért sok fiatal életért, a gyönyörű lovakért… A lovas hadviselés kora mindörökre leáldozott.

Vagy mégsem?

 Hadik András, aki hétéves háborúban, egy híres huszárcsínnyel még Berlint is megsarcolta huszárjaival, bizonyára elégedetten csettintett volna, hogy mit művelnek a kései utódok. A 4. Hadik huszárezred II. osztályának katonái, vitéz Mikecz Kálmán vezetésével harcoltak az orosz fronton. És méltónak bizonyultak a neves elődhöz, akinek nevét viselte ezredük.

A huszárok sikereiket mindig is gyors mozgásuknak, váratlan akcióiknak köszönhették, ezért fordulhatott elő az, hogy még a II. világháborúban is érhettek el sikereket.

A nevezetes eset, mely az utolsó huszárrohamként vonult be a hadtörténelembe 1941. augusztus 16-án esett meg, a nikolajevi csatában. Egy német szemtanú, Erich Kern így írt a magyar huszárvirtus talán utolsó megnyilvánulásáról könyvében:

Reggel óta kemény harcban álltunk egy magas vasúti töltés oldalába beásott és szívósan védekező ellenséggel szemben. A nap folyamán már négyszer támadtuk őket, de mind a négyszer visszavertek minket. A ászlóaljparancsnok minden hangnemben ordítozott, a századparancsnokok tehetetlenek voltak. A sürgős tüzérségi tűztámogatást hiába kértük, az egyre késett. És ekkor egyszer csak megjelent a színen egy magyar huszárezred, lóháton. Mind nevettünk. Ugyan mit akarnak itt ezek a magyarok? Kár lesz azokért a pompás, elegáns lovakért.

Ekkor szinte kővé dermedtünk. Ezek a fickók megőrültek! Huszárszázad huszárszázad után robogott felénk. Elhangzott a vezényszó. A barnára sült arcú, karcsú lovasok úgy ültek a nyeregben, mintha belenőttek volna. Parancsnokuk, egy magas, fénylő aranygalléros huszárezredes kirántotta a kardját. Négy-öt könnyű páncélkocsi kanyarodott elő a szárnyakra és már vágtatott is át a széles, sík mezőn a huszárezred. Kivont kardjuk csillogott a lemenő nap fénylő sugaraiban. Talán Seydlitz rohamozott így egykoron. Minden elővigyázatról megfeledkezve ugrottunk föl állásainkból. Olyan volt az egész, mint egy nagyszerűen megrendezett lovasfilm. Eldördültek az első lövések a töltés felől, aztán mind ritkábban hallottuk őket.

És ezután szinte kidülledt szemmel, hitetlenkedve néztük, amit láttunk, hogy a szovjet ezred katonái, akik a mi századaink támadásait olyan hevesen és elkeseredett ellenállással verték vissza, most sorra ugrálnak föl és szinte eszelősen futnak, menekülnek, a diadalmasan száguldó magyarok pedig űzik, hajtják maguk előtt az oroszokat (…)

Azt a csatát, Umanytól délre, Pervomajsz körzetében ugyan megnyerték a magyar huszárok, de lovasságot a Dnyeper elérése után gyalogság váltotta fel. A derék huszárlovak nem boldogultak a végtelen orosz sztyeppék irgalmatlanul pocsék útjaival…

A hazatérő huszárok tiszteletére 1941 őszén díszünnepséget szerveztek Debrecenben. Az ünnepségen megjelent Horthy Miklós is és személyen tüntette ki Mikecz Kálmánt, az akkora már alezredessé előléptetett osztályparancsnokot, akinek a nevét ma honvéd és huszár hagyományőrző egyesület viseli.

Forrás:  A magyar huszárság története - szerkesztette és lektorálta: Csihák György Nagy Kálmán: A háborúban csodák is voltak... 

Hadik huszárok a nikolajevi csatában (1941. VIII. 16)

(Erich Kern: Der grosse Rausch. Zürich, 1948. 54-55. old.);

Mikeczbanderium.hu;

Kép: A Magyar Királyi Hadik András 4. honvéd huszárezred 1938 és 1941 között az 1. lovasdandár keretében részt vett a második bécsi döntés végrehajtásában. 1938 novemberében a Felvidékre, 1939 tavaszán Kárpátaljara, 1940 szeptemberében pedig Észak-Erdélybe és a Székelyföldre vonulnak be. (Alfahir.hu)

 

1
https://paprika.blogstar.hu/./pages/paprika/contents/blog/32642/pics/lead_800x600.jpg
Fősodor,Kupakői históriák,Tán történelem
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

A bejegyzésre 1 db hozzászólás érkezett!
MAGYAR VÉDELEM 2016-12-23 18:07:10
SOHA NEM ADJUK FEL! MI AZ IGAZSÁGÉRT HARCOLUNK,NEM ,PÉNZÉRT,BOVLI SEMMIÉRT,MI AZ IGAZSÁGÉRT ! ÖRÖKRE!
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?