Szent István emlékezete

Cabe

Kilencszáz esztendeje, hogy az Úr magához szólította Magyarország első királyát, Szent Istvánt. A magyar nemzet az elmúlt évszázadok alatt – a viszontagságok és a megpróbáltatások legsúlyosabb idejében is – változatlan, hálás kegyelettel őrizte meg a dicső uralkodó el nem múló emlékezetét. Halálának kilencszázadik évfordulóján a magyar törvényhozás az isteni Gondviselés iránt érzett bensőséges hálával kíván hódolni a magyar királyságot megalapozó s a magyarságot az európai küldetés útjára elvezető nagy magyar fejedelem és apostol halhatatlan szellemének.

- kezdődik a a Magyar Országgyűlés 1938. augusztus tizennyolcadikai, Székesfehérvárra kihelyezett ülésén meghozott törvénye, majd a későbbiekben így folytatódik:

Az országgyűlés, hogy a nemzet hálájának és hódolatának ünnepélyes kifejezést adjon, két házát külön törvényrendelkezéssel Székesfehérvár szabad királyi városba a mai napra összehívta és ott, a nagy király alkotásait továbbépítő dicsőséges Árpádház királyi törvénynapjainak és országgyűléseinek történelmi színhelyén az ország Kormányzójának személyes jelenlétében megtartott ünnepi együttes ülésén a következőképpen rendelkezett:

1. § Az országgyűlés Szent István király dicső emlékét a magyar nemzet örök hálájának és mélységes hódolatának bizonyságául törvénybe iktatja.

2. § Az országgyűlés augusztus hó 20. napját Szent István király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánítja.

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe.

I. István szentté avatását a később ugyancsak szentté avatott I. László királyunk kezdeményezte. Az akkori pápával, VII. Gergellyel történt többszöri levélváltása sajnos nem maradt fent, így csak Szent Gellért hátramaradt írásából ismerhetjük meg a pápai döntés szavait: emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák és méltó tisztelettel illessék.”.

És ahogy változik a világ, fordul a történelem kereke úgy változik a néhai király megítélése is. Ahogy II. világháború előtt, az „átkos” Horthy-rendszerben egyaránt hangsúlyt kapott a szentség és az államalapítás, úgy a kommunista érában már nem volt nagyon illendő emlegetni azt a bizonyos szentséget. Csak az államalapítót ünnepeltük benne.

Ma pedig? Tán soha nem volt olyan megosztott a nemzet, mint manapság. A katolikusok természetesen szentként tekintenek rá. 2000 augusztus 20. óta az ortodox egyházhoz tartozók is, mert az akkor tartott Szentmisén jelentette be I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka, hogy I. Istvánt a keleti keresztények is felvették szentjeik közé. Így a mi hajdani királyunk lett az 1054-en nagy egyházszakadás, a szkizma óta az első, akinek szentségét mindkét egyházban elismerik.

És a világi, szekularizált gondolkodású emberek? Van, aki a nagy magyar királyt látja benne, aki elsőként – és tán a legtöbbet – tette, hogy az ország csatlakozhasson Európához. Mások pont ugyanezért, a kereszténység felvételéért, a nyugatiak az országba engedéséért mélyen elítélik, majdhogynem nemzetárulónak tarják.

Én azt mondom, addig jó, amíg vitatkoznak valakiről, mert addig biztosan nem feledkeznek meg róla.

De akárhogyan is, augusztus 20. nemzeti ünnep. A magyarság ünnepe. Egy olyan ünnep, amire megpróbáltak rátelepedni a különféle politikai rendszerek: „Az új kenyér ünnepe”, „Az alkotmány ünnepe”, stb. Hirtelen csak ezek jutnak eszembe, de biztosan volt még pár neve, attól függően, milyen volt a politikai széljárás.

Egy ünnep, hogy itt vagyunk Európa közepén. Nem ezer esztendeje. Régebben. Csak abban az időben, ezer éve, volt egy királyunk, aki meghozott egy döntést. Egy olyan döntést, amely mind a mai napig hatással van mindnyájunk, a nemzet életére sorsára.

Kép: Sidló Ferenc Szent István-lovasszobra Székesfehérvárott (1938) - Wikipédia

https://paprika.blogstar.hu/./pages/paprika/contents/blog/29547/pics/lead_800x600.jpg
Fősodor,Kupakői históriák,Tán történelem
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?