Keresztényüldözés

Cabe

A 21. század elejének legüldözöttebb vallása a kereszténység. A hitük miatt megölt, megkínzott, megbecstelenített emberek száma folyamatosan növekszik, egyes becslések szerint minden 5. percben megölnek egy keresztényt, hite miatt. Ha így nézzük, a vértanú Jaques Hamel atya esete nem is olyan kirívó…

Az üldöztetések terén természetesen a muszlim országok vezetnek, de „játszik még” a kommunista Észak-Korea és a keresztény többségű Nigéria, ahol a Boko Haram nevű muszlim terrorszervezet mindent megtesz, hogy „jól teljesítsen”.

A derék európai átlagpolgár – aki már rég nem vallásos -, mit tesz erre? Megvonja a vállát:

Jó, jó, de mindez messze történik, a világ kulturálatlanabb felén. Igaz, most megöltek egy francia papot a saját templomában, de ez csak elszigetelt esemény. Kár mindenféle súlyos következtetéseket levonni abból, hogy két dilinyós pszichopata mit követett el. Nem csak muszlimok szoktak ilyet csinálni… Akad más őrült is, gondoljunk csak Anders Breivikre, a norvég tömeggyilkosra – mondja és legyint.

Legyint, mert megszokta, hogy brutális híreket lát a tévében, olvas az interneten. A toleranciaküszöb már oly magas, a kitalált történetek – krimik, akciófilmek -, már olyan szinten összemosódtak a valósággal, hogy füle botját se mozdítja, ha ilyesmiről hall. Jó, megvan a szokott, előírásos kis szörnyülködés, de… Ennyi.

Pedig történnek érdekes dolgok. Tavaly egy londoni lánynak az a tréfás ötlete támadt, hogy magasba emel egy keresztet és végigsétál vele a szülővárosa utcáin. Mint afféle demonstrációt, ezt be is jelentette a rendőrségen és védelmet is kért.

Ez volt az ő szerencséje.

Akkora gyűlöletet, dühöngést már rég láttam – láttam az esetről készült videót -, mint amikor a muszlimok lakta utcákon vonult végig. Megálltak a járókelők, az üzletekből kijöttek az emberek, öklüket rázva szidalmazták a „keresztény lotyót”, aki olyat merészelt tenni, hogy egy kereszttel a kezében indult sétára. Mindezt, természetesen a tolerancia és a vallások közötti béke nevében.

Mert a vallása mindenkinek a magánügye és nem is lényeges dolog – szokták volt mondani a derék liberális felvilágosult emberek. Akiket hamarabb fognak…

Nem akarok semmilyen fenyegetőt írni, csak arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a Korán szerint a könyv népeinek (zsidók, keresztények) joguk van dzsizját (adót) fizetni a muszlimoknak és ezért cserébe élhetnek teljes alávetettségben, de hitetleneknek veszniük kell. Nem én mondom, Mohamed prófétált ilyesmiket.

Egy hithű muszlim számára pedig a Korán minden szava szent és színigaz. Mint, ahogy a hagyományok is roppant fontosak. Vegyük például Al-Bukhárit, aki az iszlám vallástudomány egyik leghíresebb hadísz-tudósa, akiknek Szahíh (ép, hiteles) hadíszgyűjteményei a mai napig a legelfogadottabbak és szinte mindenhol forgatják azokat az iszlám világban:

Mohamed ezt kérdezte: „Ki öli meg Kabot, Allah és Mohamed ellenségét?”

Bin Maslama feláll és így felelt: „Ó, Mohamed, kedvedre való lenne, ha megölném őt?”

Mohamed így válaszol: „Igen.”

Bin Maslam ezután így szólt: „Adj engedélyt, hogy hazugsággal becsapjam őt és így sikeres legyem cselszövésem.”

Mohamed felelt: „Hazudhatsz neki.” (Al-Bukhári 5,59,369)

A félreértések elkerülése végett. Odaát – mármint a muszlimoknál – kicsit más szemlélet uralkodik, mint a derék, európai átlagpolgárok között. A jó polgár elolvassa – vagy legalábbis egy részét – a Bibliának, mert ugye, ez is hozzátartozik az általános műveltséghez. Aztán el is felejti…

A másik oldalon viszont… Ott komolyan veszik a Koránt, hiszen Allahtól származik. Csak jó és igaz lehet…

És mit mond a Korán?

Az iszlám alapvető világfelfogása szerint a földi világ két nagy részre osztható: az egyikbe azok az országok tartoznak, ahol már az iszlám uralkodik, Allah nagyobb dicsőségére. Ezt ők az iszlám világának (dár al-iszlámnak) nevezik. A másikba pedig minden olyan hely a földkerekségen, ahol még nem valósult meg az iszlám egyedül üdvözítő uralma. Ez a háború világa (dár el-harb), ahol minden igazhitűnek kutyakötelessége addig folytatni a harcot, a dzsihádot, amíg a világnak ezt a részét is az a dár al-iszlámhoz csatolják. És akkor majd mindenki örömére és üdvére megvalósul az egyetlen isten, egyetlen vallás, egyetlen világ koncepciója.

Ez van. És a jó muszlimot abszolút nem érdekli, hogy ez másoknak esetleg nem tetszik. Vagy egyetért, vagy meghal.

Tessék választani!

Azért csak nem állhatom meg, hogy ide a végére ne idézzem a Bibliát, abból is Máté evangéliumát (jó hírét), csak úgy, emlékeztetőként:

Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.  (Máté 24:6-13)

Jó hétvégét! És vasárnap el lehet menni a templomba, elmondani egy imát Hamel atyáért. És magunkért...

https://paprika.blogstar.hu/./pages/paprika/contents/blog/29054/pics/lead_800x600.jpg
Busongó,Fősodor,Kupakői históriák
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?