Miért éppen Hungária?

Cabe

Minket, magyarokat – saját magunkon kívül – szinte senki sem hív magyaroknak. Számos magyarázatot olvastam már arról, miért is van ez így. A legkülönfélébb érvek szerepelnek ezen írásokban, de nekem a legjobban az Anonymus-féle Gesta Hungarorumban olvasottak tetszettek a legjobban, még akkor is, ha a derék P. mester története nem is feltétlenül igaz.

Csak megjegyzésként: Anonymus önmagára a P. dictus magister (fordítsuk talán így: P. nevezett mester) utalással hivatkozott.

Még egy megjegyzés: Anonymus Gesta Hungaroruma nem tévesztendő össze, a Kézai Simon által írott és IV. László királynak ajánlott Gesta Hungarorummal. Ezt megkülönböztetésként „Gesta Hunnorum et Hungarorum”-ként is szokták emlegetni.

 Következzen Anonymus magyarázata:

Akkor Álmos vezér és főemberei ezek hallatára módfelett felvidultak, és Hung várához lovagoltak, hogy elfoglalják azt. Miközben tábort ütöttek a fal körül, a várnak Laborc nevű ispánja - az ispánt az ottlakók nyelvén dukának mondták - futóra fogta a dolgot, és Zemplén vára felé sietett. A vezér katonái űzőbe véve őt, egy folyó mellett elfogták, és mindjárt azon a helyen felakasztották. Attól a naptól kezdve ezt a folyót az ő nevéről Laborcnak hívták. Aztán Álmos vezér és övéi bevonulva Hung várába, a halhatatlan isteneknek nagy áldozatokat mutattak be, és négy napig tartó lakomát csaptak. A negyedik napon pedig Álmos vezér tanácsot tartván és övéit mind megesketvén, még életében vezérré és parancsolóvá tette fiát, Árpádot. Ezért hívták Árpádot Hungvária vezérének, összes vitézeit pedig Hungról hungvárusoknak nevezték el az idegenek nyelvén, és ez az elnevezés mostanáig él az egész világon.

Az tény, hogy mindmáig a világ legtöbb nyelvén az ugor, vagy onogur népnevek valamelyikéből származtatják helyi megnevezésünket. A két név eredete valószínűleg az ogur népnév lehet, amely feltehetően Attila halála és a Hun Birodalom felbomlása után a közép- és kelet-európai sztyeppéken uralkodó törzsszövetség tagjait jelölhette.

Az is csak feltételezés – bár utalnak rá bizánci források -, hogy a magyarok és a bolgár-törökök tíz törzse alakította meg a 6. században az onogur szövetséget. A bizánciak ugyanis mindkét népet ezzel a közös elnevezéssel (onogur) illették. A török nyelvekben az „on” szó tízet jelent, tehát az on-ogur szó azt jelenti: tíz ogur, vagy tíz törzs, más magyarázatok szerint: tíz nyíl.

Később – így mondják a tudós nyelvészek - azután a név unugor alakjából kialakuló Ungarus, Ungar, Venger formái már csak a magyarokat jelentették. A középkorban a latin Ungarus, Ungaria a Hungarus, Hungaria alakká változott, mert a magyaroknak a hunokkal vallott rokonsága miatt a Hun és az Ungarus neveket így egyesítették egymással. Ezt a latin elnevezési formát vették át azután az angol, francia és más nyelvek is (Hungarian, Hongrois stb.) De az olaszok, németek például megmaradtak a régebbi változat mellett: Ungherese, Ungarn.

Érdekesek és biztos alaposan vitathatók is a különféle elméletek. Részemről kicsit sem vagyok nyelvész, nem akarnék belebonyolódni a vitába. Pusztán a személyes rokonszenv alapján, nekem a hunokkal való rokonságra utalás tetszik a legjobban. Persze Anonymus költői és roppant eredeti magyarázata mellett…

Amiért - nem mellesleg -, még egy piszok nagy ötöst is kaptam hatodik általánosban magyarból. Most már, ennyi év után bevallhatom... Az volt a lecke, hogy valamilyen régi mondákhoz hasonló történetet kellett kiagyalnunk. Már akkor is vészes lustaságomból kifolyólag, nem strapáltam magam valami sokat. Egyszerűen kimásoltam valahonnan, az óra előtti szünetben, a füzetembe Anonymus szavait. Persze felturbózva egy-két helyesírási hibával… A hajdani jegyzőt ötössel jutalmazta a tanító néni, azzal a megjegyzéssel, hogy a „Hung” név helyett kitalálhattam volna valami magyarosabbat is…

 Kép: Anonymus szobra a Városligetben. Nem tudom, tudják-e, egyike annak a tíz szobornak, melyet Ferenc József adományozott a nemzetnek.

Szobor: Ligeti Miklós, 1903

Talapzat: Bálint Zoltán, Jámbor Lajos

https://paprika.blogstar.hu/./pages/paprika/contents/blog/28557/pics/lead_800x600.jpg
Fősodor,Kupakői históriák,Tán történelem
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?