Bűnös asszony, avagy a különbség az iszlám és a kereszténység között

Cabe

Háteszasztyán Abelárd, a búsképű informatikus borongott be hozzám, mintha nem lenné elég egy napra odakint a szürke és a folyamatos eső. Leroskad kedvenc fotelembe, ahol mindenki más szokott üldögélni, már rajtam kívül. Tán belépti díjat kéne szednem..

- Csal az asszony - sóhajtott fel bevezetésképpen.

- Az nem jó – állapítottam meg tárgyilagosan. – Főleg, mert nem velem teszi. Bocs, ez vicc akart lenni… - tettem hozzá. – Csak enyhíteni akartam valamennyit a közhangulaton…

- Jó kis vicc, mondhatom – replikázott. – Nagyon nehéz ez az egész… Most mit tegyek?

- Én adjak neked tanácsot? Akit a falu bolondja szokott okítani? Nem egy nagy ötlet. Tudod mit? Akad itt két könyv. Az egyik mohamedán, a másik keresztény. És mit tesz Isten, mindkettőben van megfelelő passzus a problémádra. Olvasd el őket, aztán dönts magad!

Felálltam, levettem a könyvespolcról a két kötetet és fellapoztam a megfelelő helyet bennük. Aztán egyszerűen elétettem az asztalra, mindkettőt.

- Tessék. A többi már rajtad múlik…

 

[Muszlim 017, 4206]

… Mohamedhez odament egy nő és így szólt: „Allah hírvivője, házasságtörést követtem el”, […] Amikor megszülte gyermekét. odament a bepólyált gyermekkel és így szólt „Itt a gyermekem, akinek életet adtam.” Mohamed azt válaszolta: „Menj és szoptasd amíg el nem választódik”. Az elválasztás után a nő ismét Mohamedhez ment a gyermekével, aki egy darab kenyeret tartott a kezében. A nő így szólt: „Allah apostola, itt van a gyermek, akit elválasztottam és most már rendes ételt eszik.” Mohamed egy másik muszlimra bízta a gyereket és kihirdette a büntetést. Ezután a nőt egy mellig érő árokba temették és Mohamed parancsára halálra kövezték.

 

[János evangéliuma 8.]

3. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,

4. Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.

5. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

6. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.

7. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.

8. És újra lehajolván, írt vala a földre.

9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.

10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

 

https://paprika.blogstar.hu/./pages/paprika/contents/blog/25081/pics/lead_800x600.jpg
Busongó,Fősodor,Iszlám,Kupakői históriák,Replika
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?