Interjú a medvével

Cabe
2016.02.01.
Tudósítónk exkluzív interjúja az állatkerti medvével! Tényfeltáró riport! Mit mond az illetékes időjós maci? Lehull a lepel! A magyar medve megszólal!

Defektes Oscar-gála

Nem értem, hogy miért kéne egy jó családba született, remek iskolákban képzett, polgári környezetben szocializálódott embert csak azért előnyben részesíteni, csak mert olyan bőre színe, mint az egykoron hátrányos helyzetű dédatyjáé, dédanyjáé volt?

Kupakői csillagok

Cabe
2016.01.16.
- Uraim, elvesztünk – nyitotta meg nemes egyszerűséggel Kupakő városi tanácsának ülését Menyéthneky Vendel az Úr 1553. éve április havának első napján. Az agg úriember körbehordozta tekintetét a tanács jelenlévő tagjain és megerősítette iménti véleményét – Uraim, tuti, hogy elvesztünk.

Kupakő alapítólevele

Cabe
2016.01.15.
A kupakői okirat az elejétől a végéig magyarul íródott, ráadásul kifogástalan magyarsággal és csaknem a mai helyesírási szabályoknak megfelelően, nem afféle imbecilis gügyögéssel, mint a tihanyi oklevél rövidke félmondata...

Kupakői eredetmonda

Mint köztudott, legismertebb krónikásunk, Anonymus, a névtelenség jótékony homálya burkolódzott. Sanda gyanúsítások szerint tette mindezt azért, mert nem kívánt későbbi politikai rendszerekkel bajszot akasztani.

Az UFO-kérdés végleges megoldása

Cabe
2015.12.14.
Mindig mosolyognom kell, ha az ufók létéről hallok vitatkozni. Az egyik fél habzó szájjal bizonygatja, vannak, igenis léteznek, a másik fél pedig forgó szemmel tiltakozik, hivatkozik a tudományra, a józanészre. És persze sosem jutnak közös nevezőre. Legfeljebb a sértegetés szintjéig emelkednek, vagy süllyednek - ahogy tetszik.

Rabló bankok rejtelmei

Cabe
2015.12.08.
Magiszter Professzor Doktor Jesse James, a neves közgazdasági szakember és bankszakértő székfoglaló beszéde. Elmondta szelleme, a Kupakői Tudományos Akadémián, midőn a tagok közé választották zseniális találmányáért. Feltalálta s meg is valósította a vonatrablást, először a történelem során. Szolid családi vállalkozása, melyet bátyjával, Frankkal és a Younger testvérekkel alapított, hosszú évekig működött eredményesen.

Történelmi átverések

Cabe
2015.12.07.
Aki a történelem tanulmányozására vetemedik, - jaj, az ily gaz népnek! - mindenekelőtt azzal kell számot vetnie, mit hisz el a korabeli feljegyzésekből, mit vesz komolyan az utókor értékeléséből. Vegyük példának okáért a hazai történelemtudományt. Minden tiszteletem és nagyrabecsülésem ellenére, súlyos hiányosságokra kell felhívnom a jó szándékú érdeklődők figyelmét. Alapos és sokrétű vizsgálatok alapján, arra a következtetésre kellett jutnom, hogy nem csak az iskolai történelemkönyvekben, valamint a nagyközönségnek szánt ismeretterjesztő munkákban lelhetők fel hibák, tévedések, félreértelmezések és elhallgatások, de még az olyan korszakalkotó, átfogó művekben is, mint például Wiharfelleghy Zuárd: „A magyarok bejövetele és kimenetele” című alkotása.

Kupakői Mikulás

Cabe
2015.12.06.
- Kampányolok! Kampányolok a Mikulás ellen! – toppant be békés magányomba Ürdüngen Szvetozár, mint egy hívatlan gőzmozdony. Ez utóbbira abban is emlékeztetett, hogy talpig fekete szerkót viselt és füstölgött, mint egy gyárkémény az ötvenes évek propagandafilmjeiben. Kis, fekete baseball sapóját elegáns, apró vörös szarvak díszítették.

Ezeket a cikkeket olvastad már?